ELEKTROLUCNO ZAVARIVANJE PDF

INVERTER GYS P ZAVARIVANJE INVERTER GYS P WELDING WELDING ARC GYS.

Author: Vudozragore Saramar
Country: Libya
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 27 July 2006
Pages: 111
PDF File Size: 6.69 Mb
ePub File Size: 16.27 Mb
ISBN: 916-3-21635-661-1
Downloads: 43978
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Arashisho

Elektroda se dalje topi, sliva se zajedno sa istopljenim ivicama lima i ispunjava oluk.

Ručno elektrolučno zavarivanje

Bakar i njegove legure su se ranije zavarivale Autogenim postupkom. Plus pol se vezuje za predmet, a minus pol za elektrodu.

Istopljen metal prima kiseonik i azot iz vazduha, a ugljenikmangan i silicijum izgore. Da bi to prijanjanje bilo bolje, mogu se prethodno bakarisati ili poniklovati. Za izradu elektroda uzima se onaj materijal koji po svom sastavu odgovara predmetu koji se zavaruje ili navaruje. Ovaj postupak je u upotrebi od Umesto volfram elektroda mogu se uporebiti elektrode i od drugih metala.

Po spoljnjem izgledu elektrode mogu biti: Pored ovih postoje i obmotane elektrode koje su osim toga obmotane azbestom ili trakom od hartije. Kod njega je plus pol vezan za predmet koji se zavaruje a elektroda za minus pol. Olovo se zavaruje samo sa ugljenim elektrodama.

  ALAN PEAS KUNO KALBA PDF

Elektrolučno zavarivanje

Sve je to dato u uputstvu ili u katalozima fabrika. Istopljeni metal zima iz vazduha kiseonik i azota u luku sagorevaju Ugljeniksilicijum i mangan. U upotrebi je od Oni nisu osetljivi na promene i udare struje koji nastaju pri zavarivanju lukom. Uvek se elektropucno sastava limova mora postaviti podloga od gvozdenog lima ili azbesta. Zavarivanje nikla zavariivanje njegovih legura kao elektrode upotrebljava se monel metal.

Oni imaju bolje osobine za zavarivanje tankih limova i sa njima se bolje zavaruje sa elektrodama sa dubokom penetracijom.

Elektrolučno zavarivanje – Wikipedia

Ako se zavaruju predmeti od valjane bronzeonda ih je potrebo zagrejati. Struja izmedju elektrode i metala sastoji se od elektrona i pozitivnih jona. Zavarivanjw zavarivanje se primenjuje uglavnom pri popravkama livenih predmeta.

Ovaj postupak se primenjuje za izradu sudova do lima, kotlova, konstrukcija, cevi i za navarivanje. Na vrhove elektroda i preko luka duva struja vodonika, kja izlazi iz prstenastih siskova.

Zbog toga su oni skuplji od ostalih. Pri zapaljivanju luka napon iznosi V, a pri zavarivanju V.

  LG RVF1000 PDF

Ovde se razlikuju toplo i hladno zavarivanje. Kod ovog postupka se dve ugljene elektrode postavljaju pod uglom jedna prema drugoj i izmedju njih se nalazi elektromagnet koji odbija plameni luk.

Ovaj postupak se malo primenjuje. Pri sudaru elektrona sa predmetom koji se zavaruje, predmet se zagreva na temperaturu koja iznosi do stepeni celzijusa.

Benardosov postupak je najstariji postupak zavarivanja Za zavarivanje se primenjuju iste legure kao kod zavarivanja gasom.